Dodaj fotografie – 37 edycja konkursów mgFoto.

Możliwość nadsyłania fotografii do 37 edycji konkursów mgFoto, której tematem był „Świat w 2023r” upłynął 30.04.2024 o godzinie 22:00.

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia.

The possibility of sending photos to the 37th edition of the mgFoto competitions, the topic of which was „The World in 2023”, has expired: April 30, 2024 at 10:00pm.

Thank you for all your submissions so far.

Wszystkie zgłoszone i zaakceptowane przez organizatora fotografie zostały opublikowane na stronie galerii konkursowej(All photos submitted and approved by the organizer were published on the website of the competition gallery.)

 

Komentowanie jest wyłączone.