Wyniki 36 edycji konkursów mgFoto – „Świat w 2022r”.

Mamy przyjemność przedstawić wyniki 36 Edycji Konkursów mgfoto, której tematem był ‘Świat w 2022”.

 

Zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i sprawiło że była to rekordowa edycja. W konkursie wzięło udział 472 uczestników, w tym 301 z zagranicy, którzy przesłali łącznie 1676 fotografie. Zgłoszenia otrzymaliśmy z 57 krajów.

Lista krajów i zgłoszeń:

Polska 171, Ukraina 137, Indie 39, Bangladesz 23, Iran 6, Słowacja 6, Białoruś 4, Egipt 4, Włochy 4, Brazylia 3, Chiny 3, Grecja 3, Kanada 3, Rumunia 3, Turcja 3, Algieria 2, Australia 2, Azerbejdżan 2, Birma 2, Czarnogóra 2, Indonezja 2, Izrael 2, Korea Południowa 2, Łotwa 2, Malezja 2, Niemcy 2, Szwecja 2, Sri Lanka 2, Tajwan 2, Albania 1, Anglia 1, Argentyna 1, Austria 1, Chile 1, Finlandia 1, Francja 1, Ghana 1, Gruzja 1, Hong Kong 1, Irak 1, Irlandia 1, Japonia 1, Kenia 1, Kolumbia 1, Litwa 1, Maroko 1, Portugalia 1, RPA 1, Syria 1, Szkocja 1, Tunezja 1, USA 1, Węgry 1, Wietnam 1, ZEA 1 oraz Rosja 3 (ze względów regulaminowych zostały one odrzucone).

Jurorami tej byli:

 • Katarzyna Łata – Przewodnicząca, przedstawicielka ZPAF,
 • Małgorzata Dołowska – przedstawiciela Fotoklubu RP,
 • Artur Ostafin – przedstawiciel mgFoto,
 • Jurek Owsiak – media,
 • Valery Leshchynsky – gość z zagranicy (Ukraina),

Wyniki:


Kategoria Ogólna

ZWYCIĘSKA FOTOGRAFIA (I miejsce), Złoty medal: Tasir Al. Masoodi (Irak) – „Life goal recording”2. Miejsce, Srebrny medal: Tilan Weerasinghe (Sri Lanka) – „Victim”

  1. Miejsce, Brązowy medal: Mouneb Taim (Syria) – „Another face of war”      Wyróżnienie: Illya Bel (Ukraina) – „Volunteers”

 

 


Kategoria Lokalna

ZWYCIĘSKA FOTOGRAFIA: (I Miejsce), Złoty medal: Andrzej Kozioł – „Przyjaciele”.

 2. Miejsce, Srebrny medal: Grzegorz Krzysztofik – „Marsz równości”.

 3. Miejsce, Brązowy medal: Renata Michalczyk – „Stacja Nowy Sącz”

        Wyróżnienie: Robert Krawczyk – „Uchwyć mnie”

 

Sponsorami nagród są: Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto” oraz Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Szczególne podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetki.

Wernisaż  Wystawy Pokonkursowej oraz uroczyste wręczenie nagród, odbędzie się 16 czerwca 2023 o godz 18:00 w Galerii mgFoto w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach, ul Mickiewicza 17.

Serdecznie zapraszamy.
We are pleased to present the results of the 36th edition of mgFoto contests, the theme of which was ’The world in 2022′. The interest in the competition exceeded our wildest expectations and made it a record-breaking edition. 472 participants took part in the competition, including 301 from abroad, who sent a total of 1,676 photographs. We received applications from 57 countries.

List of countries and applications:

Poland 171, Ukraine 137, India 39, Bangladesh 23, Iran 6, Slovakia 6, Belarus 4, Egypt 4, Italy 4, Brazil 3, China 3, Greece 3, Canada 3, Romania 3, Turkey 3, Algeria 2, Australia 2 , Azerbaijan 2, Myanmar 2, Montenegro 2, Indonesia 2, Israel 2, South Korea 2, Latvia 2, Malaysia 2, Germany 2, Sweden 2, Sri Lanka 2, Taiwan 2, Albania 1, England 1, Argentina 1, Austria 1 , Chile 1, Finland 1, France 1, Ghana 1, Georgia 1, Hong Kong 1, Iraq 1, Ireland 1, Japan 1, Kenya 1, Colombia 1, Lithuania 1, Morocco 1, Portugal 1, South Africa 1, Syria 1, Scotland 1, Tunisia 1, USA 1, Hungary 1, Vietnam 1, UAE 1 and Russia 3 (rejected for regulatory reasons)

The members of The Jury was:

 • Katarzyna Łata – Chairwoman, representative of ZPAF,
 • Małgorzata Dołowska – representative of the Polish Photoclub,
 • Artur Ostafin – representative of mgFoto,
 • Jurek Owsiak – media,
 • Valery Leshchynsky – guest from abroad (Ukraine),

Results:


General category

1st place, Gold medal: Tasir Al. Masoodi (Iraq) – „Life goal recording”

 2nd place, Silver medal: Tilan Weerasinghe (Sri Lanka) – „Victim”

 3rd place, Bronze medal: Mounteb Taim (Syria) – „Another face of war”

        Distinction: Illya Bel (Ukraine) – „Volunteers”

 

 


Local category


1st place, Gold medal: Andrzej Kozioł – „Friends”

 2nd place, Silver medal: Grzegorz Krzysztofik – „Equality March”

 3rd place, Bronze medal: Renata Michalczyk – „Nowy Sacz Station”

         Distinction: Robert Krawczyk – „Capture Me”

 

The sponsors of the awards are: the Association of Myślenice Photographic Group „mgFoto” and the City and Commune Office of Myślenice.

Special thanks to the Mayor of the City and Commune of Myślenice, Mr. Jarosław Szlachetka.

The opening of the Post-Competition Exhibition and the award ceremony will take place on June 16, 2023 at the mgFoto Gallery in the Municipal Public Library in Myślenice, ul. Mickiewicza 17.

We cordially invite you.

Komentowanie jest wyłączone.