Witaj na oficjalnej stronie konkursów mgFoto.

Publikujemy wyniki 35 Edycji Konkursów mgFoto


Tematem 35 edycji konkursów mgFoto jest „Świat w 2021r”.  Zgłoszenia można przesyłać do 30.04.2022 g.22:00.


Pokażcie nam co ciekawego wydarzyło się w Waszym życiu , Waszej okolicy, Waszym świecie w 2021 r.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy prześlą swoje prace poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
Konkurs odbywa się w II kategoriach: Ogólnej (Świat) i Lokalnej (dotyczy mieszkańców Małopolski). Udział w konkursie jest bezpłatny.
Sponsorami nagród są: Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto” oraz Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
Szczególne podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetki.

Wypełnij formularz i prześlij fotografie na konkurs.
Zobacz fotografie przesłane na konkurs.
Poznaj członków Jury konkursowego.
Zobacz listę nagród przewidzianych dla zwycięzców konkursu.

Welcome to the official website of mgFoto competitions.

The subject of the next competition is „World in 2021”. The competition lasts until 30/04/2022 10:00pm


Show us what interesting happened in your life, your neighborhood, your world in 2021.
The Competition is open to all interested parties who submit their works via the APPLICATION FORM
Each participant may send a maximum of 4 photos.
The competition will be held in two categories: General and Local (applies to the inhabitants of Małopolska). Participation in the competition is free.
The sponsors of the awards are: the Association of Myślenice Photographic Group "mgFoto" and the Municipal and Communal Office of Myślenice.
Special thanks to the Mayor of the City and Commune of Myślenice, Mr. Jarosław Szlachetka.

ADD PHOTOS | COMPETITION GALLERY | JURY | AWARDS

Konkurs pod patronatem:

__ __

”Znajdziesz

Weź udział w 35 edycji konkursów mgFoto

Prezentujemy wyniki w 35 edycji konkursów mgFoto.