Nagrody w 37 edycji konkursów mgFoto.

Dla Laureatów 37 edycji konkursów mgFoto organizator przewiduje następujące nagrody: (Awards in this edition are).

 

a) Kategoria Ogólna (General Category).

 

 • I miejsce: złoty medal (personalizowany), Dyplom, publikacja zwycięskiej fotografii na łamach „Gazety Myślenickiej, oraz stronie www.mgfoto.pl.
 • 1st place: gold medal (personalized), Diploma, publication of the winning photo in Gazeta Myślenicka and the website www.mgfoto.pl.

Złoty medal za I miejsce.


 • II miejsce: srebrny medal (personalizowany), Dyplom, publikacja fotografii na stronie www.mgfoto.pl
 • 2nd place: silver medal (personalized), Diploma, publication of photo at www.mgfoto.pl

Srebrny medal za II miejsce.


 • III miejsce: brązowy medal (personalizowany), Dyplom, publikacja zwycięskiego zdjęcia na stronie www.mgfoto.pl
 • 3rd place: bronze medal (personalized), Diploma, publication of photo at www.mgfoto.pl

Brązowy medal za III miejsce.


 • Wyróżnienia: Dyplom w wersji cyfrowej, publikacja zdjęcia na stronie www.mgfoto.pl.
 • Honourable Mention – Diploma in digital version, publication on the website www.mgfoto.pl.

Dyplom dla wyróżnionych w kategorii ogólnej.


b) Kategoria Lokalna (mieszkańcy Małopolski) / Local category (inhabitants of Małopolska)

 

 • I miejsce: złoty medal (personalizowany), Dyplom, gadżety Urzędu Miasta i Gminy, publikacja zwycięskiego zdjęcia na łamach, „Gazety Myślenickiej„, oraz stronie www.mgfoto.pl.
 • 1st place: gold medal (personalized), Diploma, gadgets of the City and Commune Office, publication of the winning photo in Gazeta Myślenicka, and the website www.mgfoto.pl.

Złoty medal za I miejsce w kategorii lokalnej.


 • II miejsce: srebrny medal (personalizowany), Dyplom, gadżety Urzędu Miasta i Gminy, publikacja zdjęcia na stronie www.mgfoto.pl
 • 2nd place: silver medal (personalized), Diploma, gadgets of the City and Commune Office, publication of the photo at www.mgfoto.pl.

Srebrny medal za II miejsce w kategorii lokalnej.


 • III miejsce: brązowy medal (personalizowany), Dyplom, gadżety Urzędu Miasta i Gminy, publikacja zwycięskiego zdjęcia na stronie www.mgfoto.pl
 • 3rd place: bronze medal (personalized), Diploma, gadgets of the City and Commune Office, publication of the winning photo at www.mgfoto.pl

Brązowy medal za III miejsce w kategorii lokalnej.


 • Wyróżnienia: Dyplom w wersji cyfrowej, publikacja zdjęcia na stronie www.mgfoto.pl
 • Honourable Mention – Diploma in digital version, publication of a photo on the website www.mgfoto.pl.

Dyplom dla wyróżnionych w kategorii lokalnej.

Komentowanie jest wyłączone.